ENTOMOLÓGIA pre začiatočníkov - určovanie (determinácia) hmyzu.

---------------------------------------------------------------------------
Na stránkach sa už nepracuje, lebo sú vytvorené nové a rozsiahlejšie strány.
Všetky informácie z tohto webu sú aj tam. A nielen tieto.
Na nové stránky sa presuniete po kliknutí na odkaz:
entomologia.eu

---------------------------------------------------------------------------

Určovanie (determinácia) hmyzu je asi najťažšia časť práce entomológa. Tu treba byť vybavený literatúrou, mikroskopickou technikou a v neposlednom rade vedomosťami. Určiť bežné druhy hmyzu podľa rôznych atlasov nie je problém ani pre začiatočníka. No keď sa k tomu pridá pár druhov, ktoré nie sú vyobrazené v atlasoch, potom sa zistí, že ten druh v atlase má dvojníka na nerozoznanie, tu začína skutočná detektívka. V náučne populárnych atlasoch sa však nevyskytujú takéto problémové druhy aspoň zväčša. Autori sem zvyknú umiestniť druhy ľahko rozpoznatelné a bežné.

Na určovanie sa používajú rôzne kľúče. Niektoré sú nedostupné, alebo sa dajú zohnať len v antikvariáte. V súčastnosti sú k dispozícii aj rozne ikonografie z vyobrazeným hmyzom, veľa druhov sa dá nájsť aj na internete. Nie je to síce 100% pomôcka, ale niekedy pomôže určiť aspoň do čeľade poprípade aj do rodu. Poradiť sa dá aj na rôznych fórach. Hoci tu je to dosť nespoľahlivé a je to vo väčšine prípadov len hádanie. Ale na fóre sa dá zoznámiť s entomológom pracujúcim s určitou čeľadou a ten môže pomôcť určiť.

Najistejšie je vyhľadať si odborníka na tú ktorú čeľaď a nazbieraný materiál mu dať určiť. Určená zbierka odborníkom má vyššiu hodnotu ako zberateľskú tak aj výpovednú. Od takto určenej zbierky sa potom môžeme odraziť ďalej a v našej vlastnej determinácii nám to veľmi pomôže a uľahčí ďalšiu prácu.


Knihy vhodné pre začínajúcich entomológov:

Kniha Brouci ČR a SR

Brouci české a Slovenské republiky

Publikácia, ktorá rozsiahlo informuje o 101 čeľadiach chrobákov žijúcich na území ČR a SR je kniha, ktorú napísal dnes už nežijúci profesor Karel Hůrka.
V knihe je okrem popísaných 101 čeľadí 800 farebných vyobrazení chrobákov. Je to veľmi dobrá pomôcka pre začínajúceho entomológa, ktorý sa chce venovať chrobákom.
V knihe sú všetky čeľade popísané krátkou charakteristikou a sú v nej zahrnutý typický alebo zaujímavý predstaviteľia tejto čeľade.
Zoznámite sa v nej so stručným popisom druhu, spôsobom života, stanovišťom, výskytom a rozšírením.
Je dvojjazyčná v českom a anglickom jazyku.
Momentálne je náklad rozobratý, ale pripravuje sa nová dotlač.


Kniha Noční motýli I. Kniha Noční motýli II. Kniha Noční motýli III.

Pre záujemcov o motýľe je k dostaniu niekoľko kníh. Rozsiahlo sú spracované nočné motýle v atlasoch Noční motýli I., II. a III.


blanokridlovce rovnokridlovce

Ak Vás zaujímajú iné rady hmyzu sú k dispozícii atlasy Blanokřídlí České republiky I. Je to obrazový sprievodca svetom blanokrídleho hmyzu strednej Európy s dôrazom na Českú republiku.

Druhým takýmto atlasom je atlas Rovnokřídlí České republiky, ktoré navyše obsahuje aj CD so zvukmi stridulácií.


Od takýchto všeobecných fotografických či inak ilustrovaných atlasov potom vedie cesta ku kúpe špeciálnych kníh zameraných na konkrétnu čeľaď aj s kľúčami na určenie. No tieto už vo väčšine sú vo svetových jazykoch.
Väčšinu takýchto publikácií je dostať už len v antikvariáte a tie najstaršie sa dajú nájsť aj na internete vo formáte pdf alebo djvu.


Posledná aktualizácia: 21.03.2020